Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 25. august 2023

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Jrl Wine Cunsulting samler inn, bruker og behandler personopplysninger til besøkende på og kundene til Jrl Wine Cunsulting. Alle personopplysninger behandles i overensstemmelse med norske og EU-rettslige regler (GDPR).

Om Jrl Wine Cunsulting

Jonathan Lundgren er i henhold til personopplysningsloven og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles av Jrl Wine Cunsulting.

Personopplysninger

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Tilgang til personopplysninger er begrenset til Jrl Wine Cunsulting. Vi avslører ikke opplysninger om våres kunder til andre parter.

Jrl Wine Cunsulting sin behandling av personopplysninger

Når du kontakter oss så behandler vi opplysninger for å kunne levere tjenestene du har forespurt hos oss. Vi lagrer kun de opplysninger som er nødvendige for å kunne levere deg tjenester. Jrl Wine Cunsulting er underlagt arkivloven og offentlighetsloven. Vi er derfor forpliktet til å: lagre dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med arkivloven i en lengre periode enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. Jrl Wine Cunsulting er også forpliktet til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysninger i samsvar med offentlighetsloven (dvs. en utlevering av personvernopplysninger).

Når samler Jrl Wine Cunsulting inn personopplysninger?

Vi behandler i hovedsak opplysninger som du har gitt til oss for en av disse årsakene: Du har bestilt våre tjenester eller har kontaktet oss via e-post.

Arkiv og database

Jrl Wine Cunsulting registrerer ip-adresse, navn, telefon nr, mailadresse, adresse og annen relevant informasjon som fremgår av bestilling av våre tjenester. Opplysninger som ligger i Jrl Wine Cunsulting sin database brukes utelukkende som grunnlag for å kunne lever deg tjenester.

Informasjonssikkerhet og databehandling

Jrl Wine Cunsulting bruker datamaskin til elektronisk lagring av dokumenter. Opplysninger som samles inn lagres på lokal datamaskin med sikkerhetskopi i nettskyen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen.

Jrl Wine Cunsulting samler ikke inn eller lagrer sensitive opplysninger i sin virksomhet.

E-post og telefon

Dersom du kontakter oss per e-post, vil vi lagre din henvendelse, vårt svar og din e-postadresse. Jrl Wine Cunsulting benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av saksbehandling journalføres. Disse opplysningene behandles i så fall som beskrevet over. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres, bortsett fra at telefonsamtalen blir liggende i medarbeiderens liste på telefonen. Jrl Wine Cunsulting benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post. Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Google Analytics

Vi samler inn uidentifiserte opplysninger om besøkende på sandkompaniet.no. Jrl Wine Cunsulting tar ut statistikk fra Google Analytics på totalt antall som bruker Jrl Wine Cunsulting sin nettside og hvor mange av disse som er unike brukere. Informasjonen som er generert av en slik informasjonskapsel ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert IP-adressen, sendes til Google og lagres på servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Dine rettigheter:

Du har rett til bl.a. å kreve innsyn, kreve retting, og kreve sletting av dine personopplysninger med mindre det ikke kolliderer med regnskaps- og bokføringsloven. Kontakt oss på jonathan@musicfor.business hvis noe er uklart for deg.